Kucwaj T.

Kucwaj T.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 1998, Zespoły wybranych mikroorganizmów gleby w zależności od sposobu jej uprawy., 1998
  2. 1997, Biologiczne aspekty biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w zanieczyszczonych glebach., 1997
  3. 1997, Porównanie biologicznych i fizykochemicznych właściwości gleby w różnych systemach upraw., 1997
  4. 1997, Comparison of the biological and physicochemical properties of the soil from ecological and conventional cultivation., 1997
X