Kusińska E.

Kusińska E.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2005, Zmiana niektórych cech geometrycznych ziarniaków pszenicy w wyniku niekorzystnych warunków przechowywania., Motrol Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2005, 7, 196-207
  2. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na współczynnik tarcia zewnętrznego nasion lnianki, 2004
  3. 2004, Wpływ obróbki termicznej oraz wilgotności na kąt tarcia wewnętrznego nasion lnianki, 2004
X