Kuziak Justyna

Kuziak Justyna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2022, Wpływ napowietrzenia mieszanki betonowej na transport chlorków w betonie, XXII Konferencja Naukowo-Techniczna "Kontra 2022 - Trwałość budowli i ochrona przed korozją"; Cedzyna k. Kielc, 13-14.10.2022,
  2. 2019, The Durability of Concrete Modified by Waste Limestone Powder in the Chemically Aggressive Environment, Materials, 12(10), 1639, str. 1-18, DOI: 10.3390/ma12101693
  3. 2018, The content of chlorides in blast-furnace slag cement as a factor affecting the diffusion of chloride ions in concrete, 8th Scientific-Technical Conference on Material Problems in Civil Engineering (MATBUD’2018), Vol. 163, 05007; DOI: 10.1051/matecconf/201816305007
X