Laskowski Janusz

Laskowski Janusz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2013, Physicochemical and grinding characteristics of dragonhead seeds, International Agrophysics, 2013, 27(4): 403-408
  2. 2012, Use of farinograph measurements for predicting extensograph traits of bread dough enriched with carob fibre and oat wholemeal., Journal of Food Engineering, 2012, 1081-12
  3. 2011, Ocena właściwości fizycznych ziarna pszenicy przy wykorzystaniu analizatora pojedynczych ziarniaków, Inżynieria Rolnicza, 2011, 1(126): 39-46
  4. 2011, Farinograph and extensograph characteristics of carob fibre and oat wholemeal-enriched, 2011, 67-67
  5. 2010, Zapomniane walory funkcjonalne mączki ze strąków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) oraz nowe możliwości jej zastosowania jako prozdrowotnego dodatku do chleba (artykuł przeglądowy), Acta Agrophysica, 2010, 178, vol. 15(2), 305-313
  6. 2010, Mąka ze straków szarańczynu (Ceratonia siliqua L.) jako prozdrowotny dodatek do pieczywa, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 54-57
  7. 2003, Badania zależności indeksu twardości i energochłonności rozdrabniania od zawartości białka w pszenicy., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 173-178
  8. 2003, Agrofizyka w badaniach zbóż – odziarenka do bochenka., 2003
X