Link M.

Link M.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 1999, Urządzenie z akustycznym modułem do pomiaru wybranych parametrów opadu. Device with acoustic module for measuring selected rainfall parameters., 1999
  2. 1997, Ocena wpływu okrywy roślinnej na rozbryzg gleby., 1997
  3. 1997, Attempt of evaluation of wheat and barley canopy effect on soil detacchment by rainfalls., 1997
X