Magierek Edyta

Magierek Edyta

Print Friendly, PDF & Email
mgr Magierek Edyta
Room: B112
show e-mail address
Phone: (81) 744 50 61 w. 208

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Publications

  1. 2018, Extracellular polymeric substance of Rhodococcus opacus bacteria effects on calcium carbonate formation, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 54(1): 142-150
  2. 2018, Effect of stress conditions on improvement of lipid and carbohydrate accumulation under photoautotrophic cultivation of Chlorophyta, Phycologia, 57(6): 601-618
  3. 2018, Extracellular polymeric substance of Rhodococcus opacus bacteria effects on calciumcarbonate formation, Physicochemical Problems of Mineral Processing , 54(1), 2018, 142-150
  4. 2017, Stimulatory effect of indole-3-acetic acid and continuous illumination on the growth of Parachlorella kessleri, International Agrophysics, 31(4): 483-489
  5. 2017, Stymulujący efekt kwasu indolilo-3-octowego na wzrost Parachlorella kessleri, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 26.10.2017, str. 16
  6. 2016, Glony – energia przyszłości?, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016 r., str. 63
  7. 2016, Biologicznie aktywne metabolity pozyskiwane z mikroglonów, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 24-25.05.2016 r., str. 14
  8. 2016, Potencjał energetyczny biomasy glonów jednokomórkowych, Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r., str. 73
  9. 2015, Wpływ fotoperiodu na wartość ciepła spalania biomasy mikroglonów / The impact of photoperiod on calorific value of microalgal biomass, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 83-84
  10. 2015, Nawłoć jako mono- i kosubstrat do produkcji biogszu / Goldenrod as mono- and co-substrate for biogas production, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 67-68
X