Malicki J.

Malicki J.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2017, Division of methods for counting helminths’ eggs and the problem of efficiency of these methods, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24(1): 1-7
 2. 2006, Numbers of culturable bacteria in soil under mineral or organic cultivation: comparison of Hattoris ‘FOR’ and standard dilution plate methods., International Agrophysics, 2006, 20, 4, 277-288
 3. 2002, Badania liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia., 2002
 4. 2002, Określenie liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia. Determination of number of microorganisms in the peat-muck soil at different stages of peat-earth forming process., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 93-98
 5. 2001, Improvement of counting helminth eggs with internal standard., Water Research, 2001, 35, 9, 2333-2335
 6. 2000, Wpływ procesu murszenia na liczebność mikroorganizmów glebowych., 2000
 7. 2000, Zastosowanie różnych modeli do określania liczby bakterii w glebie., Acta Agrophysica, 2000, 38, 37-46
 8. 1999, Liczebność i współwystępowanie mikroorganizmów w murszejącej glebie., 1999
 9. 1999, Porównanie wyników ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych w zależności od pożywki użytej do wysiewów., 1999
 10. 1999, Sposób interpretacji fizycznej i mikrobiologicznej analizy gleb. Interpretation of physical and microbiological soil analyses., 1999
 11. 1999, Wpływ sposobu przechowywania próbki glebowej na ODR. Influence of soil samples storage on ODR., 1999
 12. 1999, Research of bacteria quantity in the soil stored in variuos thermal conditions., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 71-79
X