Marciniak A.

Marciniak A.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2008, Ocena doboru sieci neuronowej do określania występowania i wyznaczania zakresu quasiplateau w woltamperometrycznych pomiarach natlenienia gleby, Inżynieria Rolnicza, 2008, 7(105): 7-14
  2. 2001, Modelowanie ryzyka w rolniczym procesie produkcyjnym., 2001
X