Pankiewicz Katarzyna

Pankiewicz Katarzyna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2015, Estimation of Potential Availability of Essential Oil in Some Brands of Herbal Teas and Herbal Dietary Supplements., PLoS One, 10(6): e0130714
  2. 2011, Oceny statystyczna zmienności, zależności i podobieństwa właściwości geometrycznych nasion i ich obciążeń mechanicznych u wybranych form kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2011, 96-97
X