Bocianowski Jan

Bocianowski Jan

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2019, Estimation of the physicochemical variation of chickpea seeds (Cicer arietinum L.), International Agrophysics, 33(1), str. 67-80, DOI: 10.31545/intagr/103889
  2. 2015, Fizykochemiczne właściwości nasion łubinu ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego (Lupinus albus L.), 2015, 49-49
  3. 2015, Estimation of mechanical properties of seeds of common vetch accessions (Vicia sativa L.) and their chemical composition., Genetic Resources and Crop Evolution, 62(3): 361-375
  4. 2014, Analysis of interspecies physicochemical variation of grain legume seeds., International Agrophysics, 2014, 28(4): 491-500
  5. 2011, Oceny statystyczna zmienności, zależności i podobieństwa właściwości geometrycznych nasion i ich obciążeń mechanicznych u wybranych form kolekcyjnych lędźwianu siewnego (Lathyrus sativus L.), 2011, 96-97
  6. 2011, Geometric properties of grasspea seeds and their mechanical loads., International Agrophysics, 2011, 25(3): 271-280
  7. 2009, Estimation of geometric and mechanical properties of seeds of Polish cultivars and lines representing selected species of pulse crops., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 3, 257-267
X