Starzycka Elżbieta

Starzycka Elżbieta

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2019, Estimation of the physicochemical variation of chickpea seeds (Cicer arietinum L.), International Agrophysics, 33(1), str. 67-80, DOI: 10.31545/intagr/103889
  2. 2015, Fizykochemiczne właściwości nasion łubinu ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego (Lupinus albus L.), 2015, 49-49
X