Pasztelan Marek

Pasztelan Marek

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2012, Methane production and consumption in less soil as affected by slope position, 2012, 1520-1520
 2. 2012, Methane production and oxidation in soil as affected by the slope position, 2012, 1520-1520
 3. 2012, Methane Production and Consumption in Loess Soil at Different Slope Position., TheScientificWorldJournal, 2012, 20121-8
 4. 2011, Methane consumption in an eroded loess soil, 2011, 151-151
 5. 2011, Methane in the environment (a review), Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 355-373
 6. 2008, Variation in phosphatase enzyme activity in a Eutric Histosol irrigated with pre-treated wastewater and normal tap water., Journal of the Indian Society of Soil Science, 2008, Vol. 56, No. 2, 233-235
 7. 2001, Analiza N2O i CO2 wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., Acta Agrophysica, 2001, 57, 119-126
 8. 2001, Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2., Acta Agrophysica, 2001, 53, 165-170
 9. 2000, The influence of soil (Eutric Histosol) irrigayion with municipal wastewater on N2O emission., 2000
 10. 2000, The methanogenesis zone in soil profile (Eutric Histosol) after irrigated with municipal wastewater., 2000
 11. 2000, Dynamic of N2O in soil ((Eutric Histosol) after irrigated with municipal wastewater after II step purification., 2000
 12. 2000, Methane production and oxidation in a loess soil treated with municipal wastewater after two step purification., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 215-216
 13. 2000, Effect of soil moisture status on N2O. (Wpływ uwilgotnienia gleby na emisję N2O)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 178
 14. 2000, Analiza gazów wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., 2000
 15. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 16. 2000, Stężenie związków azotu i fosforu w roztworze glebowym, a potencjał oksydoredukcyjny gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 17. 2000, Efficiency of purification of municipal wastewater on organic soil irrigation fields., 7 th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Florida, 11-16.11.2000, 2, 1003-1006, 2000
 18. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2000, 38, 193-199
 19. 2000, Dehydrogenase and catalase activity in Eutric Histosol as affected by soil temperature and water content., Acta Agrophysica, 2000, 35, 31-40
 20. 1999, Degradacja gleby wywołana systematycznym nawadnianiem ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 1999
 21. 1999, Wpływ warunków klimatycznych na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebie murszowej (Eutric Histosol). The effect of climatic factors on dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol., 1999
 22. 1999, Dehydrogenase and catalase activity of soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 123, 1999
 23. 1999, Przemiany azotanów w glebie (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. Transformation of nitrates in Eutric Histosol irrigated with municipal waste water after II step of purification., Acta Agrophysica, 1999, 22, 211-217
 24. 1999, Wpływ nawadniania upraw przemysłowych ściekami miejskimi na zmiany stężeń pierwiastków biogennych w wodach glebowych i drenarskich. Effluent of municipal sewages irrigation of industrial cultivation on the level of biogens concentration in the soil and dr, Acta Agrophysica, 1999, 22, 93-113
 25. 1998, Eh, a los azotanów na polach irygowanych ściekami miejskimi., 1998
 26. 1998, Grozi nam globalne ocieplenie?, Ekoprofit, 7/8, 23, 18-22, 1998
 27. 1997, Diffusion of nitrous oxide and carbon dioxide from a soil irrigated with municipal waste waters., 1997
X