Piekarz Jarosław

Piekarz Jarosław

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2005, Wpływ dżdżownic na zmiany ilościowe bakterii i grzybów w glebie o zróżnicowanym poziomie wilgotności., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 273-279
 2. 2004, Device for evaluation of rape pods cracking susceptibility, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 120-121
 3. 2003, Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 83-87
 4. 2003, Aparat do oceny podatności łuszczyn rzepaku na pękanie., 2003
 5. 2001, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 372, z.75
 6. 2001, Selected physical properties and microbial activity of earthworm casts and non-inges- ted soil aggregates., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 181-184
 7. 2000, Investigations of soil and earthworm casts microflora., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 173-174
 8. 2000, Metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia wzrostu korzenia i pędu rośliny., 2000
 9. 2000, Ocena reakcji roślin na wybrane stresy środowiska wzrostu korzeni., 2000
 10. 2000, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., 2000
 11. 2000, Wpływ wybranych pestycydów na początkowy wzrost korzeni i pędów kukurydzy., 2000
 12. 2000, Preliminary laboratory investigations of soil and earthworm coprolith microflora., Medical Science Monitor, 6(3), 143, 2000
 13. 1999, Wpływ stresu osmotycznego na zmianę ciśnienia wzrostu korzeni i pędów kukurydzy., 1999
 14. 1999, Wpływ pestycydów na aktywność i liczebność dżdżownic., 1999
 15. 1999, Wybrane właściwości fizyczne gleby na rekultywowanych hałdach górniczych., 1999
 16. 1999, Wpływ dżdżownic na aktywność mikrobiologiczna w glebowym nadkładzie hałdy., 1999
 17. 1999, Fizyczne właściwości agregatów glebowych i koprolitów dżdżownic. Physical properties of soil aggregates and earthworm casts., 1999
 18. 1999, Możliwości hodowli i wprowadzania dżdżownic na zdegradowane obszary hałd górniczych w celu ich rekultywacji. Possibilites of growing and introducing of earthworms on degradated areas of mining-heaps in aim of reclamation., 1999
 19. 1998, Pomiar ciśnienia korzeni i pędów siewek roślin., 1998
 20. 1998, Obserwacja ryzosfery i makroporów., 1998
 21. 1997, Wybrane właściwości fizyczne agregatów glebowych i koprolitów., 1997
 22. 1997, Some physical characteristics of soil aggregates and earthworm casts., 1997
X