Rodzik Jan

Rodzik Jan

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2019, Wykorzystanie analizy profili glebowych do wyznaczenia bilansu sedymentu w zlewni lessowej, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 259
 2. 2019, Geomorfologiczne uwarunkowania procesów odwapnienia i rozwoju gleb płowych w obszarze lessowym, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", UMK Toruń, 3-4 marca 2019,
 3. 2015, Zróżnicowanie miąższości gleby płowej w zależności od pozycji orograficznej (Działy Grabowieckie, Wyżyna Lubelska)., 2015
 4. 2014, The Effect of Land Use Change on Transformation of Relief and Modification of Soils in Undulating Loess Area of East Poland., The Scientific World Journal, 2014, 2014(Article ID 34804): 1-11
 5. 2014, Soil redistribution and crop productivity in loess areas (Lublin Upland, Poland)., Soil & Tillage Research, 2014, 14377-84
 6. 2014, Zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu w rolniczo użytkowanym obszarze działów grabowieckich (Wyż. Lubelska), 2014, 130-130
 7. 2013, Modification of pedon structure due to erosion and redistribution of soil properties in two catchments of the Lublin Upland, 2013, 82-83
 8. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych)., 2009
 9. 2009, Wpływ topografii na zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu., 2009
 10. 2009, Ocena wielkości erozji i akumulacji w użytkowanej rolniczo zlewni lessowej., 2009
 11. 2009, Spływ powierzchniowy z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 12. 2009, Zmyw gleby z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 13. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych).,
 14. 2007, Human induced conditions of sedyment transport during heavy rainfall in catchments of first-order of the Lublin upland (Poland)., International Conference "Off-Site Impacts of Soil Erosion and Sediment Transport"", 01-03.10.2007, 39-43
 15. 2007, Time and space evaluation of less catchment soil transformation due to erosion processes., 2007
 16. 2007, Ocena przekształcenia gleb zlewni lessowej w czasie i przestrzeni pod wpływem procesów erozji., 2007
 17. 2005, Ocena zastosowania przekrojów niwelacyjno-glebowych do badań nasilenia erozji gleb., Acta Agrophysica, 2005, 116, 5(2), 401-407
 18. 2004, Ocena nasilenia erozji gleb w małej zlewni lessowej, 2004
 19. 2004, Effect of erosion processes on soils variability in small loess catchment. 2004, EUROSOI, 2004
X