Furtak T.

Furtak T.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 2009, Ocena wielkości erozji i akumulacji w użytkowanej rolniczo zlewni lessowej., 2009
  2. 2005, Ocena zastosowania przekrojów niwelacyjno-glebowych do badań nasilenia erozji gleb., Acta Agrophysica, 2005, 116, 5(2), 401-407
  3. 2004, Ocena nasilenia erozji gleb w małej zlewni lessowej, 2004
X