Rzepa Grzegorz

Rzepa Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2022, Pojemność sorpcyjna schwertmannitu względem jonów dwuwartościowych w obecności kondycjonera glebowego “Green PAM Tackifier”, X Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł - lubelskie spotkania studenckie"; Lublin, 27.06.2022,
  2. 2022, Aggregation mechanism of natural schwertmannite particles covered with two-component layers of high molecular weight tackifier and trace metal ions, Journal of Molecular Liquids, 368, 120746; str. 1-15, DOI: 10.1016/j.molliq.2022.120746
X