Sadowski C.

Sadowski C.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2008, Wyniki zastosowanie klasyfikatora KNN do dyskryminacji ziarniaków kontrolnych i porażonych fuzariozą na podstawie ich cech fizycznych., 2008
X