Sosnowski S.

Sosnowski S.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2011, Hydraulics. Hydrauilics Machines, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2011, 1-350
 2. 2010, O potrzebie rozwoju wspólnych badań agrofizycznych w Polsce i na Ukrainie, Naukowy i Prakticzni Aspiekti Agropromisłowogo Wirobnictwa ta Rozwitku Silskich Riegioniw, Lwów, 22-24.09.2010 r., 400-402
 3. 2010, Hydraulika – Maszyny Hydrauliczne., Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, (l.ark.wyd. 27,5): 1-385
 4. 2009, Recognition of internal defects of wheat and triticale grain., 2009
 5. 2004, Monitoring procesu nawilżania ziarna pszenicy zwyczajnej przy zastosowaniu aparatu “SKCS”, Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu, 2004, Wisnik Lwiwskogo Dierżawnogo Agraranogo Uniwiersitietu, 8, 524-530
 6. 2004, Influence of agro-physical properties on beans of harvest quality, 2004
 7. 2003, Metoda rentgenograficzna w identyfikacji uszkodzeń wewnętrznych nasion fasoli szparagowej., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 31-38
 8. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna strat plonu., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 51-60
 9. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie obróbki., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 195-203
 10. 2003, Pomiar i analiza impulsu uderzenia nasion rzepaku jarego., Acta Agrophysica, 2003, 95, 2(1), 221-229
 11. 2003, Detection of the seed damage by impact., 2003
 12. 2003, Pomiar współczynnika restytucji nasion rzepaku., 2003
 13. 2003, Uszkodzenia nasion rzepaku w pozbiorowym procesie ich obróbki., 2003
 14. 2003, Uszkodzenia mechaniczne ziarna pszenicy w okresie przedżniwnym jako przyczyna start plonu., 2003
 15. 2002, Visualization of the cracks in graines by soft X-ray radiation., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 265-269
 16. 2002, Meaning of wheat grain endosperm cracks detected by X-ray method., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 125-129
 17. 2002, Significance of agrophysics in teaching at Agricultural Academies., International Scientific Conference - Agrotech Nitra 2002, "40 years of agricultural engineering study branch and its effect on agricultural technical sciences", Nitra, Slovenska Republika, 6.11.2002, 2002, 323-325
X