Kondracka Katarzyna

Kondracka Katarzyna

Print Friendly

Publications

 1. 2019, Impact of stress memory on grass growt at water deficit conditions, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 30
 2. 2018, Plant response to drought and accompanied abiotic stresses, 11th International Conference Plant Functioning under Environmental Stress, Kraków 12-15.09.2018,
 3. 2018, Photosynthesis performance under combined action of drought and other abiotic stresses, International Conference VISCEA - Plant Abiotic Stress Tolerance V, Wiedeń, Austria, 5-6.07.2018,
 4. 2018, The functioning of Festuca arundinacea and Lolium perenne under drought is improved to a different extend by the previous exposure to water deficit, Environmental and Experimental Botany, 156: 271-278
 5. 2018, Crop response to combined action of drought and other abiotic stresses, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 31
 6. 2018, Crop Performance under Drought and Accompanied Abiotic Stresses, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 47-48
 7. 2017, Wpływ toksyczności glinu i podwyższonej temperatury na funkcjonowanie pszenicy w stresie suszy, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017 , str. 66
 8. 2015, „Pamięć stresu” – Reakcja życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej na okresowe niedobory wody., 2015, P.56, 96-96
 9. 2015, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na wymianę gazową pszenicy jarej., 2015, 19-19
 10. 2015, The effect of combination of drought and heat stresses on plant transpiration and photosynthesis., 2015, 24-24
 11. 2015, Wpływ jednoczesnego oddziaływania suszy i wysokiej temperatury na fotosyntezę i transpirację pszenicy jarej., 2015, 14-15
 12. 2014, Wpływ stresu suszy na tempo fotosyntezy., 2014, 19-19
 13. 2014, Effect of drought and heat stresses on transpiration and photosynthesis of wheat., 2014, 19-20
 14. 2014, Wpływ stresu cieplnego i deficytu wody na proces fotosyntezy, 2014, 89-89
 15. 2014, Plant response to drought stress, 2014, 71-72
 16. 2013, Effect of drought and heat stresses on plant growth and yield: a review, International Agrophysics, 2013, 27(4): 463-477
 17. 2013, The effect of conventional and reduced soil tillage on soil pore morphology and water infiltration, 2013, 168-168
 18. 2013, ZASTOSOWANIE FLUORESCENCJI CHLOROFILU W BADANIACH MATERIAŁU ROŚLINNEGO, 2013, 16-16
 19. 2013, Życie zaczyna się od korzeni, 2013
 20. 2013, Abiotic stresses: drought and high temperature, 2013, 30-30
Top
X