Department of Physical Chemistry of Porous Materials

Projects

 1. Project Granty NCN, OPUS 21
  Impact of complex physicochemical modification of soil environment on the mobility of metals, metalloids and herbicides – labaratory study
  Number ID: 523431 Number: 2021/41/B/NZ9/03059 Period: 2022 - 2025
 2. Project Granty NCN, Miniatura-4
  Impact of Rhizobium leguminosarum bv Trifolii exopolysaccharide on accumulation of heavy metal ions and pesticides in soil environment
  Number ID: 489094 Number: 2020/04/X/NZ9/00275 Period: 2020 - 2021
 3. Project badawczy, Opus 15
  Impact of minerals and different forms of organic carbonon on structure, porosity and mechanical, and water stability of soil aggrgates – model studies
  Number ID: 414045 Number: 2018/29/B/ST10/01592 Period: 2019 - 2022
 4. Project Granty NCN, SONATA 6
  Analiza mechanizmów interakcji kwasów huminowych i fulwowych z jonami cynku w szerokim zakresie pH.
  Number ID: 207 Number: 2013/11/D/NZ9/02545 Period: 2014 - 2016
 5. Project Fundusze Europejskie,
  Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych
  Number ID: 204 Period: 2013 - 2015
 6. Project Fundusze Strukturalne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę
  Number ID: 205 Period: 2009 - 2014
 7. Project Inne,
  Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola.
  Number ID: 140 Number: PB Nr N N310 088636 Period: 2009 - 2010
 8. Project Inne,
  Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski.
  Number ID: 139 Number: PB Nr N N310 149335 Period: 2008 - 2009
X