Ambrożewicz-Nita Anna

Ambrożewicz-Nita Anna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2019, Early effect of clinoptilolite on yield and quality of oat (Avena sativa L.), International Agrophysics, 33(1), str. 107-112, DOI: 10.31545/intagr/104411
 2. 2018, The surface area of zeolite‐amended soils exceeds the sum of the inherent surface areas of soil and zeolite, European Journal of Soil Science, 69(5): 787-790
 3. 2016, The effect of addition of zeolite on changes in surface charge of selected soils, VIIth International Scientific Symposium for Young Scientists, PhD Students and Students of Agriculture Colleges. Innovative researches for the future of agriculture and rural areas developmemt. Bydgoszcz, 15-17.09.2016 r. , 25-25
 4. 2016, Possible directions of agricultural and environment protection use of transcarpathian clinoptilolite, BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 823: 356-371
 5. 2015, Assessment of aluminium and copper contamination level in selected crops., Acta Agrophysica, 22(4): 471-482
 6. 2015, Zeolity pomagają rolnikom: poprawa jakości gleb i warunków rozwoju roślin., 2015
 7. 2014, Use of zeolite in agriculture and environmental protection., International Scientific Conference "Modern Technologies of zeolite tuff usage in industry, Lviv, Ukraina, 20-22.05.2014 r. ,
 8. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 781: 61-67
 9. 2014, Use of zeolite in agriculture and environmental protection., BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 781: 172-177
 10. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb Polski, 2014, 113-113
 11. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na zmianę właściwości jonowymiennych w różnych rodzajach gleb, 2014, 75-75
 12. 2014, Ion exchange and adsorption properties of modified zeolites, 2014, 99-100
 13. 2014, Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment., 2014, 66-68
 14. 2014, The effect od addition of zeolite on changes in surface charge of selected soils., 2014, 34-35
 15. 2014, Zastosowanie klinoptylolitu w ochronie środowiska., 2014, 93-94
 16. 2014, Wykorzystanie zeolitów w procesie remediacji gleb., 2014, 91-92
 17. 2014, Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków., 2014
 18. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., 2014, p.9
 19. 2014, Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny., 2014
 20. 2013, ZASADA DZIAŁANIA I ZASTOSOWANIE ANALIZATORA WĘGLA I AZOTU TOC MULTI N/C 2000, HT 1300, 2013, 7-7
 21. 2013, Properties and use of zeolites, 2013, 15-15
X