Piasek Justyna

Piasek Justyna

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2015, Wykorzystanie zeolitów w technologii oczyszczania ścieków, prezentacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 pt.: „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa INTERREG. Okres realizacji: 2013-2015
 2. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 781: 61-67
 3. 2014, Use of zeolite in agriculture and environmental protection., International Scientific Conference "Modern Technologies of zeolite tuff usage in industry, Lviv, Ukraina, 20-22.05.2014 r. ,
 4. 2014, Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków., 2014
 5. 2014, Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny., 2014
 6. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na zmianę właściwości jonowymiennych w różnych rodzajach gleb, 2014, 75-75
 7. 2014, Ion exchange and adsorption properties of modified zeolites, 2014, 99-100
 8. 2014, Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment., 2014, 66-68
 9. 2014, The effect od addition of zeolite on changes in surface charge of selected soils., 2014, 34-35
 10. 2014, Zastosowanie klinoptylolitu w ochronie środowiska., 2014, 93-94
 11. 2014, Wykorzystanie zeolitów w procesie remediacji gleb., 2014, 91-92
 12. 2014, Use of zeolite in agriculture and environmental protection., BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 781: 172-177
 13. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., 2014, p.9
X