Grodek Jarosław

Grodek Jarosław

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2010, Losses caused by granary weevil larva in wheat grain using digital analysis of X-ray images., International Agrophysics, 2010, 24(1): 63-68
 2. 2009, Określenie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie na drodze detekcji rentgenowskiej., 2009
 3. 2008, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metoda detekcji rentgenowskiej., 2008
 4. 2007, Regression equation for describing gluten thermal expansion., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 377-383
 5. 2007, Określanie stadiów rozwoju szkodników żerujących w ziarnie metodą detekcji rentgenowskiej., 2007
 6. 2007, Attempt of automatic X-ray image analysis for detection of cereal grain damage., 2007
 7. 2006, Processing of roentgenograms of wheat kernels infested by granary weevil., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 50-53
 8. 2006, Analiza obrazów rentgenowskich w ocenie stanu fizycznego surowców roślinnych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 34-37
 9. 2006, The influence of rape seeds variety on their impact, 2006
 10. 2006, Zastosowanie rentgenografii w detekcji ukrytego porażenia ziarna pszenicy larwami wołka zbożowego., 2006
 11. 2006, Processing of roentgenograms of wheat kernels infested by granary weevil. 5th International Workshop for Young Scietists “BioPhys Spring 2006”., 2006
 12. 2005, X-ray method for prediction of wheat grain compliance to endosperm damage., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 161-164
X