Jadczyszyn Jan

Jadczyszyn Jan

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2022, Ocena możliwości wzrostu zawartości węgla organicznego w glebach płowych wytworzonych z lessu, Konferencja Naukowa pt. "Zwiększanie zawartości węgla w polskich glebach - możliwości i ograniczenia"; 29.09.2022, str. 14
  2. 2019, Zróżnicowanie zawartości przyswajalnych form P i K w obrębie pola uprawnego w systemie uproszczonej konserwacyjnej uprawy roli w obszarze lessowym, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 261
  3. 2019, Wykorzystanie analizy profili glebowych do wyznaczenia bilansu sedymentu w zlewni lessowej, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 259
  4. 2019, Geomorfologiczne uwarunkowania procesów odwapnienia i rozwoju gleb płowych w obszarze lessowym, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", UMK Toruń, 3-4 marca 2019,
  5. 2018, The effect of truncation of soil profiles on yields under conservation tillage in the loess area, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 118
  6. 2017, Clay-organic complexes in a Polish loess soil, International Agrophysics, 31: 447-452
  7. 2015, The effect of soil profile truncation on vertical distribution of soil water content and growth and yield of maize under strip tillage with direct drilling in loess area (Lublin Upland, Poland)., 2015, 344-345
  8. 2013, Modification of pedon structure due to erosion and redistribution of soil properties in two catchments of the Lublin Upland, 2013, 82-83
  9. 2011, Racjonalne gospodarowanie środowiskiem glebowym Polski, Polish Journal of Agronomy, 2011, 743-58
  10. 1998, Hundredth molar calcium chloride extraction procedure. Part II: calibration with conventional soil testing methods for pH., Communications in Soil Science and Plant Analysis, 16251632, 1998
X