Karpeta K.

Karpeta K.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 1999, Urządzenie z akustycznym modułem do pomiaru wybranych parametrów opadu. Device with acoustic module for measuring selected rainfall parameters., 1999
  2. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
  3. 1998, Studies on the possibility of applying artificial neural networks for the prediction of the surface run-off., 1998
  4. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
  5. 1997, Badania nad możliwością wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do predykcji wielkości spływu powierzchniowego., 1997
  6. 1997, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania spływu powierzchniowego., 1997
  7. 1997, Badania symulacyjne spływu powierzchniowego przy użyciu modeli erozyjnych., 1997
  8. 1997, Use of artifical neural networks for prediction of the surface run-off., 1997
  9. 1997, Simulation study on the surface runoff by means of ‘erosion models’., 1997
X