Lalak Justyna

Lalak Justyna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2018, Chemical stability and sanitary properties of pelletized organo-mineral waste-derived fertilizer, Archives of Environmental Protection, 44(3): 106–113
 2. 2018, Flammulina velutipes treatment of non-sterile tall wheat grass for enhancing biodegradability and methane production, Bioresource Technology, DOI: 10.1016/j.biortech.2018.05.024
 3. 2017, Methods of obtaining cellulose from hemp straw (Cannabis sativa l.), IV Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. "Renewable Energy Sources - engineering, technology, innovation ", Krynica 20-23.06.2017, str. 52
 4. 2017, Metody obróbki celulozy ze słomy konopnej (Cannabis sativa l.), I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 31
 5. 2017, Methods of obtaining cellulose from hemp straw (Cannabis sativa l.), 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, Czechy 8-10.11.2017, str. 17
 6. 2016, Selected methods for management of post-fermentation sediment. The use of extrusion processing in digested sludge management (a review), Acta Agrophysica, 23(1): 51-65
 7. 2016, A new substrates for biogas production (Nowe substraty do produkcji biogazu), V Bałtyckie Forum Biogazu, Gdańsk, 16-17.06.2016 r. ,
 8. 2016, Effect of biological pretreatment of Agropyron elongatum ‘BAMAR’ on biogas production by anaerobic digestion, Bioresource Technology, 200: 194-200
 9. 2016, Effect of ultrasonic pretreatment on biogas production potential from Agropyron elongatum biomass, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 34-35
 10. 2016, Kontakt ze środkami ochrony roślin – skutki zdrowotne dla jamy ustnej, I Konferencja Naukowa „Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Praktyce”, Lublin, 12.05.2016 r. ,
 11. 2016, Obecny stan badań dotyczący wykorzystania procesu ekstruzji jako sposobu przetwarzania osadu pofermentacyjnego, EKOENERGETYKA - BIOGAZ. Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, wyd. 2016, ISBN 978-83-89762-77-1,, 231-236
 12. 2016, Comparison of selected parameters of biomass and coal, International Agrophysics, 30 (4): 475-482
 13. 2015, Development of optimum substrate compositions in the methane fermentation process., International Agrophysics, 29(3): 313-321
 14. 2015, Wpływ stopnia rozdrobnienia biomasy roślinnej na produkcję biogazu., Acta Agrophysica, 22(2): 139-149
 15. 2015, A botanical and pharmacological description of petasites species., Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 2015, 28(3): 151-154
 16. 2015, Co smakuje bakteriom metanowym?, 2015
 17. 2015, Wpływ biologicznej obróbki wstępnej biomasy ligninocelulozowej na jakość i wydajność biogazu., 2015, 22-22
 18. 2015, Rapeseed oil „Kropla Zdrowia®” – nutraceutical?, 2015, PS-092-s.134
 19. 2015, Biological pretreatment to improve biogas production., 2015, PS-091-s.133
 20. 2015, The comparison of oils., 2015, PS-090-s.132
 21. 2015, Effect of fungal treatment in enhancing Phalaris Arundinacea L. Biogas production., 2015, 19-19
 22. 2015, Nawożenie roślin uprawnych pofermentu z biogazowni rolniczej., 2015, 241-242
 23. 2015, Nawóz z odpadów., 2015, 88-89
 24. 2014, Pretreatment methods of lignocelulosic biomass to improve methane fermentation process (a review). / Obróbka wstępna biomasy bogatej w lignocelulozę w celu zwiększenia wydajności fermentacji metanowej., Acta Agrophysica, 2014, 21(1): 51-62
 25. 2014, Wpływ ultradźwiękowej obróbki wstępnej biomasy ligninocelulozowej na efektywność procesu fermentacji metanowej., 2014, 25-25
 26. 2014, Ultrasonic waves as a way of hydrolysis of the substrate for biogas production., 2014, 1-12
 27. 2014, Ultrasonic pre-treatment of lignocellulosic biomass to improve anaerobic digestion., 2014, 82-83
 28. 2014, BIOGAS – Clean Energy With a Big Future., 2014, 6-11
 29. 2014, Investigation into possible use of methane fermentation digested sludge as fertilizer in agriculture. Zastosowanie zeolitów w ochronie środowiska, 2014, 143-143
 30. 2013, Characterization of Sida hermaphrodita as a feedstock for anaerobic digestion process, Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11(3&4): 1839-1841
 31. 2013, Naszyjnik z DNA, 2013
 32. 2013, Fermentacja metanowa jako sposób na utylizację odpadów, 2013
 33. 2013, Chemiczne śledztwo, czyli mały detektyw na tropie nauki, 2013
 34. 2013, Genetyczny alfabet… czyli ACGT DNA, 2013
 35. 2013, OBRÓBKA WSTĘPNA BIOMASY LIGNOCELULOZOWEJ, 2013, 22-22
 36. 2013, Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature, 2013, 93-93
 37. 2013, Biological pretreatment of lignocellulosic biomass as an innovative technology for the process of anaerobic digestion, 2013, 37-38
X