Martyn W.

Martyn W.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 1999, Rola Gleby w Funkcjonowaniu Ekosystemów. Role of Soil in Functioning of Ecosystems., Instytut Agrofizyki PAN, Przewodnik. 1999, str calości 1-134, l.ark.wyd. 9,6
  2. 1997, Aktywność wybranych grup drobnoustrojów w podłożach ogrodniczych., 1997
X