Paprota Ewelina

Paprota Ewelina

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2015, Development of optimum substrate compositions in the methane fermentation process., International Agrophysics, 29(3): 313-321
 2. 2014, Pretreatment methods of lignocelulosic biomass to improve methane fermentation process (a review). / Obróbka wstępna biomasy bogatej w lignocelulozę w celu zwiększenia wydajności fermentacji metanowej., Acta Agrophysica, 2014, 21(1): 51-62
 3. 2014, BIOGAS – Clean Energy With a Big Future., 2014, 6-11
 4. 2013, Characterization of Sida hermaphrodita as a feedstock for anaerobic digestion process, Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11(3&4): 1839-1841
 5. 2013, Genetyczny alfabet… czyli ACGT DNA, 2013
 6. 2013, Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature, 2013, 93-93
 7. 2013, Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej, 2013
 8. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012
 9. 2012, Co smakuje bakteriom metanowym? Czyli biogaz od kuchni, 2012
 10. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 21-21
 11. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 28-29
 12. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012, 15-29
 13. 2012, Fermentacja metanowa – alternatywne źródło energii, 2012
 14. 2011, Uzdatnianie biogazu sposobem na jego szersze wykorzystanie., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10328-333
 15. 2011, Wpływ środków chemicznych na plon nasion rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10334-338
 16. 2011, Effect of plant pesticides on the mechanical properties of rape – results, 2011, 42-43
 17. 2011, Badanie właściwości mechanicznych i składu chemicznego rzepaku, 2011, 10-10
 18. 2010, Wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnej jako pełnowartościowego nawozu, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 19. 2010, Sposoby wytwarzania i wykorzystania biogazu, 2010
 20. 2010, Methods of biogas production and utilization, 2010, 40-41
 21. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
X