Paprota Ewelina

Paprota Ewelina

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2015, Development of optimum substrate compositions in the methane fermentation process., International Agrophysics, 29(3): 313-321
 2. 2014, BIOGAS – Clean Energy With a Big Future., 2014, 6-11
 3. 2014, Pretreatment methods of lignocelulosic biomass to improve methane fermentation process (a review). / Obróbka wstępna biomasy bogatej w lignocelulozę w celu zwiększenia wydajności fermentacji metanowej., Acta Agrophysica, 2014, 21(1): 51-62
 4. 2013, Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej, 2013
 5. 2013, Characterization of Sida hermaphrodita as a feedstock for anaerobic digestion process, Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11(3&4): 1839-1841
 6. 2013, Genetyczny alfabet… czyli ACGT DNA, 2013
 7. 2013, Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature, 2013, 93-93
 8. 2012, Fermentacja metanowa – alternatywne źródło energii, 2012
 9. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 21-21
 10. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012
 11. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 28-29
 12. 2012, Co smakuje bakteriom metanowym? Czyli biogaz od kuchni, 2012
 13. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012, 15-29
 14. 2011, Badanie właściwości mechanicznych i składu chemicznego rzepaku, 2011, 10-10
 15. 2011, Effect of plant pesticides on the mechanical properties of rape – results, 2011, 42-43
 16. 2011, Wpływ środków chemicznych na plon nasion rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10334-338
 17. 2011, Uzdatnianie biogazu sposobem na jego szersze wykorzystanie., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10328-333
 18. 2010, Wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnej jako pełnowartościowego nawozu, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 19. 2010, Sposoby wytwarzania i wykorzystania biogazu, 2010
 20. 2010, Methods of biogas production and utilization, 2010, 40-41
 21. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
X