Pawlik Anna

Pawlik Anna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2019, The wood decay fungus Cerrena unicolor adjusts its metabolism to grow on various types of wood and light conditions, PLoS One, 14(2):e0211744, str. 1-19, DOI: 10.1371/journal.pone.0211744
 2. 2018, Dynamika metaboliczna i charakterystyka Cerrena unicolor w warunkach hodowli SSF na podłożu z trocin brzozowych, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018 r., str. 96
 3. 2017, Charakterystyka biopreparatu metaferm i ocena wpływu jego stosowania na produkcję biogazu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 73
 4. 2017, Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose, Bioresources, 12(4): 8468-8489
 5. 2017, Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement, BioResources, 12(3): 6187-6206
 6. 2017, Wpływ podłoża trocinowego na profil metaboliczny Cerrena unicolor, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 122
 7. 2015, Laccase production and metabolic diversity among Flammulina velutipes strains., World Journal of Microbiology & Biotechnology, 31(1): 121-133
 8. 2015, Genetic and Metabolic Intraspecific Biodiversity of Ganoderma lucidum., BioMed Research International, 2015(Article ID 726149)
 9. 2015, The phenotypic and genomic diversity of Aspergillus strains producing glucose dehydrogenase., Acta Biochimica Polonica, 62(4): 747-755
 10. 2015, Determination of biodiversity of Coprinus comatus using genotyping and metabolic profiling tools., Acta Biochimica Polonica, 62(4): 683-689
 11. 2015, Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D value) at 80o and 95oC, 2015, 128-128
 12. 2013, Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste, 2013
 13. 2013, Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process, 2013
 14. 2013, Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej., 2013, 108-108
 15. 2012, Sequences of fungal strains isolated from dairy sewage sludge, GenBank, 2012
 16. 2012, Evaluation of the efficiency of enzymes synthesis by molds of the fungal strains isolated from dairy sewage sludge, 2012, 97-97
 17. 2012, Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych, 2012, 33-33
 18. 2012, Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego, 2012, 55-55
X