Pawlik Anna

Pawlik Anna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2021, Zastosowanie systemu Biolog FF do oceny uzdolnień metabolicznych grzyba białej zgnilizny drewna Abortiporus biennis, V Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne pt. „Metagenomy różnych środowisk”, Warszawa, 17-18.06.2021 r., str. 100
 2. 2019, The wood decay fungus Cerrena unicolor adjusts its metabolism to grow on various types of wood and light conditions, PLoS One, 14(2):e0211744, str. 1-19, DOI: 10.1371/journal.pone.0211744
 3. 2018, Dynamika metaboliczna i charakterystyka Cerrena unicolor w warunkach hodowli SSF na podłożu z trocin brzozowych, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018 r., str. 96
 4. 2017, Wpływ podłoża trocinowego na profil metaboliczny Cerrena unicolor, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 122
 5. 2017, Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement, BioResources, 12(3): 6187-6206
 6. 2017, Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose, Bioresources, 12(4): 8468-8489
 7. 2017, Charakterystyka biopreparatu metaferm i ocena wpływu jego stosowania na produkcję biogazu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 73
 8. 2015, Determination of biodiversity of Coprinus comatus using genotyping and metabolic profiling tools., Acta Biochimica Polonica, 62(4): 683-689
 9. 2015, The phenotypic and genomic diversity of Aspergillus strains producing glucose dehydrogenase., Acta Biochimica Polonica, 62(4): 747-755
 10. 2015, Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D value) at 80o and 95oC, 2015, 128-128
 11. 2015, Genetic and Metabolic Intraspecific Biodiversity of Ganoderma lucidum., BioMed Research International, 2015(Article ID 726149)
 12. 2015, Laccase production and metabolic diversity among Flammulina velutipes strains., World Journal of Microbiology & Biotechnology, 31(1): 121-133
 13. 2013, Metabolic diversity and characterization of selected cellulolytic fungi isolated from organic waste, 2013
 14. 2013, Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process, 2013
 15. 2013, Identyfikacja molekularna bakterii wyodrębnionych z wybranych odpadów organicznych oraz ocena ich aktywności celulolitycznej., 2013, 108-108
 16. 2012, Ocena aktywności pektynolitycznej środowiskowych szczepów Aspergillus sp. na wybranych podłożach indukcyjnych, 2012, 33-33
 17. 2012, Dynamika zmian aktywności proteolitycznej i celulolitycznej szczepów Aspergillus sp. na podłożu zawierającym produkty odpadowe przemysłu spożywczego, 2012, 55-55
 18. 2012, Evaluation of the efficiency of enzymes synthesis by molds of the fungal strains isolated from dairy sewage sludge, 2012, 97-97
 19. 2012, Sequences of fungal strains isolated from dairy sewage sludge, GenBank, 2012
X