Pietrykowski K.

Pietrykowski K.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2011, Model spalania wodoru z wykorzystaniem systemu AVL FIRE., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10355-361
  2. 2011, Model silnika wodorowego wykorzystujący system AVL BOOST RT., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10196-199
  3. 2010, Proces tworzenia mieszanki w tłokowym silniku w aspekcie równomierności zasilania cylindrów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
X