Segit Z.

Segit Z.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2003, Uszkodzenia ziarniaków pszenicy twardej w wyniku obciążeń dynamicznych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 841-849
  2. 2003, Podatność ziarniaków pszenicy na uszkodzenia w wyniku obciążeń udarowych., 2003
  3. 2000, Metoda oceny barwy semoliny wybranych linii Triticum durum Desf.., 2000
  4. 2000, Metoda oceny barwy semoliny otrzymanej z wybranych linii pszenicy twardej (triticum durum desf.)., Acta Agrophysica, 2000, 37, 105-112
X