Święcicki Wojciech

Święcicki Wojciech

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2015, Fizykochemiczne właściwości nasion łubinu ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego (Lupinus albus L.), 2015, 49-49
  2. 2012, Przydatność badań agrofizycznych w genetyce i hodowli roślin, 2012, 33-38
  3. 2005, Ocena mechanicznych właściwości łodyg grochu (Pisum sativum L.)., Acta Agrophysica, 2005, 116, 5(2), 427-439
  4. 2004, Analysis of the mechanical properties of pea stems (Pisum Sativum L.), Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 169-175
  5. 2003, A study of the mechanical properties of pea stems (Pisum sativum L.)., 2003
  6. 2003, Analiza mechanicznych właściwości łodyg grochu., 2003
  7. 2001, Wyznaczanie parametrów mechanicznych łodyg grochu., Acta Agrophysica, 2001, 58, 163-172
  8. 2000, Determination of mechanical properties of pea stems., 2000
X