Wolski Tadeusz

Wolski Tadeusz

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2008, Termograficzna ocena procesu gojenia u pacjentów po operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji., Magazyn Lekarza Okulisty, 2008, 4, 243-248,
 2. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego z węglem brunatnym na zwilżalność gleby brunatnej., 2002
 3. 2002, Wpływ substratu keratyno-koro-mocznikowego na zwilżalność gleby brunatnej wytworzonej z lessu. Influence of keratin-bark-urea compost on wettability of the brown soil fromed from loess., Acta Agrophysica, 2002, 70, 305-315
 4. 2001, Naturalna odporność podłoży, biopreparaty i wyciągi z jeżówki purpurowej w zwalczaniu fuzariozy roślin ozdobnych., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2001, IX, 271-278
 5. 2001, Naturalne ekstrakty i preparaty w ochronie roślin., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2001, IX, 19-36
 6. 2000, Analiza kwasów fenolowych w granulacie keratyno-koro-mocznikowym metodą kapilarnej elektroforezy strefowej., 2000
 7. 1999, Zmodyfikowane struktury ligninowo-celulozowe i keratynowe., Acta Agrophysica, 1999, 20, 48-49
 8. 1998, Rola wyciągu keratyno-koro-mocznikowego i wyciągu z wermikompostu w ochronie pelargonii i goździków przed patogenami., Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1998, CCCIV, 195-198
 9. 1998, Metabolity stresowe i inne substancje biologicznie czynne jako naturalne czynniki odporności roślin., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 67-87
 10. 1997, Polyamide sorbent PA-6 and its use in agriculture., 1997
 11. 1997, Zmodyfikowane struktury ligninowo-celulozowe i keratynowe oraz możliwości ich zastosowania w nawożeniu i ochronie roślin., Postępy Nauk Rolniczych, 1997, 1, 107-116.
X