Dąbkowska-Naskręt Halina

Dąbkowska-Naskręt Halina

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2009, Soil water content measurements in different spatial and temporal scales., 2009
  2. 2009, Spatial distribution of soil moisture obtained from gravimetric and TDR methods for SMOS validation, at the Polesie test site SVRT 3275, in Poland., 2009
  3. 2009, Woda w glebie pomiary naziemne i satelitarne w badaniach zmian klimatu., Wydawnictwo Naukowe FRNA Mono, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, 1-168
  4. 2009, Woda w glebie – pomiary naziemne i satelitarne w misji ESA SMOS., 2009
  5. 2008, Wilgotność gleby w skali pola i gminy dla potrzeb walidacji obserwacji satelitarnych w misji ESA SAMOS., 2008
  6. 2008, Soil moisture spatial distribution at the SMOS Cal/Val Campaign POLESIE (AO-3275) in Poland., Geophysical Research Abstracts, Wiedeń, Austria, 13-16.04.2008r, Vol.10
  7. 2008, Effects of soil texture and wetness on thermal conductivity., 2008
  8. 2008, Spatial variability of soil texture and wetness: effects on thermal conductivity., 2008
  9. 2007, Pomiary naziemne wilgotności gleby dla walidacji danych z satelitarnej misji “Wilgotność gleby zasolenie oceanów – (SMOS)””. “, 2007
  10. 2007, Zastosowanie metod geostatycznych do weryfikacji satelitarnych pomiarów wilgotności gleby w misji SMOS., 2007
X