Paprota Ewelina

Paprota Ewelina

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2015, Development of optimum substrate compositions in the methane fermentation process., International Agrophysics, 29(3): 313-321
 2. 2014, BIOGAS – Clean Energy With a Big Future., 2014, 6-11
 3. 2014, Pretreatment methods of lignocelulosic biomass to improve methane fermentation process (a review). / Obróbka wstępna biomasy bogatej w lignocelulozę w celu zwiększenia wydajności fermentacji metanowej., Acta Agrophysica, 2014, 21(1): 51-62
 4. 2013, Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature, 2013, 93-93
 5. 2013, Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej, 2013
 6. 2013, Characterization of Sida hermaphrodita as a feedstock for anaerobic digestion process, Journal of Food, Agriculture & Environment, 2013, 11(3&4): 1839-1841
 7. 2013, Genetyczny alfabet… czyli ACGT DNA, 2013
 8. 2012, Co smakuje bakteriom metanowym? Czyli biogaz od kuchni, 2012
 9. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012, 15-29
 10. 2012, Fermentacja metanowa – alternatywne źródło energii, 2012
 11. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 21-21
 12. 2012, Proces fermentacji metanowej sposobem otrzymywania pełnowartościowego nawozu organicznego, 2012
 13. 2012, Ocena wpływu środków chemicznych na cechy agrofizyczne i gospodarcze rzepaku, 2012, 28-29
 14. 2011, Wpływ środków chemicznych na plon nasion rzepaku przeznaczonych do produkcji biodiesla., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10334-338
 15. 2011, Uzdatnianie biogazu sposobem na jego szersze wykorzystanie., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10328-333
 16. 2011, Badanie właściwości mechanicznych i składu chemicznego rzepaku, 2011, 10-10
 17. 2011, Effect of plant pesticides on the mechanical properties of rape – results, 2011, 42-43
 18. 2010, Wykorzystanie pozostałości pofermentacyjnej jako pełnowartościowego nawozu, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
 19. 2010, Sposoby wytwarzania i wykorzystania biogazu, 2010
 20. 2010, Methods of biogas production and utilization, 2010, 40-41
 21. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
X