Paul Grzegorz

Paul Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email
PhD Paul Grzegorz
Room: 10
E-mail: g.paul@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 122

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of New Technologies of Renewable Energy and Biomass Acquiring

Publications

  1. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
  2. 2012, Environmental conditions and algal biomass productivity, 2012
  3. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
  4. 2009, Wykorzystanie alg do produkcji biowodoru i biometanu w świetle najnowszych badań., Wieś Jutra, 2009, "Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce", 11-18
  5. 2009, Effect of sewage sludge and flotation lime on formation of available forms of phosphorus, potassium and magnesium in soil., Ecological Chemistry and Engineering A - Chemia i Inżynieria Ekologiczna A, 2009, Vol. 16, No. 10, 1305-1309
X