Department of Microstructure and Mechanics of Biomaterials

Projects

 1. Project Granty NCBiR, LIDER XI
  Fast and non-destructive method of anaerobic stress detection in apple fruit using dynamic light scattering
  Number: LIDER//11/0032/L-11/19/NCBR/2020 Period: 2021 - 2024
 2. Project badawczy, Preludium Bis 1
  Mechanical role of single rhamnose residues interspersed within the homogalacturonan regions of pectin in plant cell walls
  Number ID: 464077 Number: 2019/35/O/NZ9/01387 Period: 2020 - 2024
 3. Project Granty NCN, Sonata 15
  Modeling of mechanical properties of hemicellulose-cellulose networks in plant cell wall analogues
  Number ID: 471330 Number: 2019/35/D/NZ9/00555 Period: 2020 - 2023
 4. Project badawczy, NAWA: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
  Szybkie wykrywanie fitopatogenów grzybowych na owocach za pomocą obrazowania metodą biospeckli
  Number: PPN/BDE/2019/1/00009/U/00001 Period: 2020 - 2021
 5. Project Granty MNiSW, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for remarkable young scientists
  Number ID: 965/E-184/STYP/14-2019 Number: 1/12/2019 – 965/E-184/STYP/14-2019 Period: 2020 - 2022
 6. Project Akcje COST, COST Actions
  Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality (Roxy-COST)
  Number ID: CA18210 Number: CA18210 Period: 2019 - 2023
 7. Project Granty MNiSW, Implementation doctorate I - 2019
  Implementation doctorate
  Number ID: 449577 Number: DWD/3/51/2019 Period: 2019 - 2023
 8. Project badawczy, Opus 15
  In vitro studies of polysaccharide interaction to revise existing models of plant cell wall structure
  Number ID: 407683 Number: 2018/29/B/NZ9/00141 Period: 2019 - 2022
 9. Project badawczy, Miniatura 2
  Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców
  Number ID: 419589 Number: 2018/02/X/NZ9/01926 Period: 2018 - 2019
 10. Project Akcje COST, COST Actions
  Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences (COMULIS)
  Number ID: CA17121 Number: CA17121 Period: 2018 - 2022
 11. Project badawczy, Preludium 11
  In vitro studies of biochemical changes in the plant cell wall using vibrational spectroscopy and immunofluorescene techniques
  Number ID: 335095 Number: 2016/21/N/NZ9 /01343 Period: 2017 - 2018
 12. Project Granty MNiSW,
  Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for remarkable young scientists
  Number ID: 347/STYP/11/2016 Number: 347/STYP/11/2016 Period: 2016 - 2019
 13. Project Akcje COST, COST Actions
  Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC)
  Number ID: CA15118 Number: CA15118 Period: 2016 - 2020
 14. Project badawczy, Sonata 8
  The study of the molecular structure of self-organizing pectin fraction from plant walls
  Number ID: 294435 Number: 2015/17/B/NZ9/03589 Period: 2016 - 2019
 15. Project Granty NCBiR, LIDER
  Development of a method for the production of a biodegradable nanocomposite based on nanocellulose obtained from fruit and vegetable waste
  Number: LIDER/300/L-6/14/NCBR/2015 Period: 2016 - 2018
 16. Project Granty NCN, Sonata
  Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
  Number ID: 8 Number: 2011/01/D/NZ9/02494 Period: 2011 - 2014
 17. Project Granty NCN, Opus
  Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
  Number ID: 14 Number: 2011/01/B/NZ9/00787 Period: 2011 - 2014
X