Department of Microstructure and Mechanics of Biomaterials

Projects

 1. Project Granty NCN, SONATA 16
  Studies on arabinogalactan proteins (AGPs) as significant components of cell wall during the ripening process in fruit
  Number ID: 497160 Number: 2020/39/D/NZ9/00232 Period: 2021 - 2024
 2. Project Granty NCN, Preludium Bis 2
  Changes of O-acetylation degree of non-cellulosic polysaccharides during fruit development and ripening and its influence on mechanical properties and microstructure of plant tissue
  Number ID: 500094 Number: 2020/39/O/NZ9/00241 Period: 2021 - 2025
 3. Project Granty NCBiR, LIDER XI
  Fast and non-destructive method of anaerobic stress detection in apple fruit using dynamic light scattering
  Number: LIDER//11/0032/L-11/19/NCBR/2020 Period: 2021 - 2024
 4. Project badawczy, Preludium Bis 1
  Mechanical role of single rhamnose residues interspersed within the homogalacturonan regions of pectin in plant cell walls
  Number ID: 464077 Number: 2019/35/O/NZ9/01387 Period: 2020 - 2024
 5. Project Granty NCN, Sonata 15
  Modeling of mechanical properties of hemicellulose-cellulose networks in plant cell wall analogues
  Number ID: 471330 Number: 2019/35/D/NZ9/00555 Period: 2020 - 2023
 6. Project badawczy, NAWA: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
  Szybkie wykrywanie fitopatogenów grzybowych na owocach za pomocą obrazowania metodą biospeckli
  Number: PPN/BDE/2019/1/00009/U/00001 Period: 2020 - 2021
 7. Project Granty MNiSW, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for remarkable young scientists
  Number ID: 965/E-184/STYP/14-2019 Number: 1/12/2019 – 965/E-184/STYP/14-2019 Period: 2020 - 2022
 8. Project Akcje COST, COST Actions
  Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality (Roxy-COST)
  Number ID: CA18210 Number: CA18210 Period: 2019 - 2023
 9. Project Granty MNiSW, Implementation doctorate I - 2019
  Implementation doctorate
  Number ID: 449577 Number: DWD/3/51/2019 Period: 2019 - 2023
 10. Project badawczy, Opus 15
  In vitro studies of polysaccharide interaction to revise existing models of plant cell wall structure
  Number ID: 407683 Number: 2018/29/B/NZ9/00141 Period: 2019 - 2022
 11. Project badawczy, Miniatura 2
  Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców
  Number ID: 419589 Number: 2018/02/X/NZ9/01926 Period: 2018 - 2019
 12. Project Akcje COST, COST Actions
  Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences (COMULIS)
  Number ID: CA17121 Number: CA17121 Period: 2018 - 2022
 13. Project badawczy, Preludium 11
  In vitro studies of biochemical changes in the plant cell wall using vibrational spectroscopy and immunofluorescene techniques
  Number ID: 335095 Number: 2016/21/N/NZ9 /01343 Period: 2017 - 2018
 14. Project Granty MNiSW,
  Scholarship of the Minister of Science and Higher Education for remarkable young scientists
  Number ID: 347/STYP/11/2016 Number: 347/STYP/11/2016 Period: 2016 - 2019
 15. Project Akcje COST, COST Actions
  Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC)
  Number ID: CA15118 Number: CA15118 Period: 2016 - 2020
 16. Project badawczy, Sonata 8
  The study of the molecular structure of self-organizing pectin fraction from plant walls
  Number ID: 294435 Number: 2015/17/B/NZ9/03589 Period: 2016 - 2019
 17. Project Granty NCBiR, LIDER
  Development of a method for the production of a biodegradable nanocomposite based on nanocellulose obtained from fruit and vegetable waste
  Number: LIDER/300/L-6/14/NCBR/2015 Period: 2016 - 2018
 18. Project Granty NCN, Sonata
  Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
  Number ID: 8 Number: 2011/01/D/NZ9/02494 Period: 2011 - 2014
 19. Project Granty NCN, Opus
  Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
  Number ID: 14 Number: 2011/01/B/NZ9/00787 Period: 2011 - 2014
X