Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Projekty

 1. Projekt Granty NCN, SONATA 16
  Badania białek arabinogalaktanowych (AGPs) jako istotnych składników ściany komórkowej podczas procesu dojrzewania owoców
  Numer ID: 497160 Numer: 2020/39/D/NZ9/00232 Okres realizacji: 2021 - 2024
 2. Projekt Granty NCN, Preludium Bis 2
  Zmiany stopnia acetylacji niecelulozowych polisacharydów podczas rozwoju i dojrzewania owoców i ich wpływ na właściwości mechaniczne i mikrostrukturę tkanki roślinnej
  Numer ID: 500094 Numer: 2020/39/O/NZ9/00241 Okres realizacji: 2021 - 2025
 3. Projekt Granty NCBiR, Lider XI
  Szybka i niedestrukcyjna metoda detekcji stresu beztlenowego owoców jabłoni z wykorzystaniem zjawiska dynamicznego rozpraszania światła (akronim: DynaLight)
  Numer: LIDER//11/0032/L-11/19/NCBR/2020 Okres realizacji: 2021 - 2024
 4. Projekt Granty NCN, Preludium Bis 1
  Mechaniczna rola pojedynczych jednostek ramnozy w łańcuchach homogalakturonianu z pektyn ekstrahowanych z roślinnych ścian komórkowych
  Numer ID: 464077 Numer: 2019/35/O/NZ9/01387 Okres realizacji: 2020 - 2024
 5. Projekt Granty NCN, Sonata 15
  Modelowanie właściwości mechanicznych sieci hemicelulozowo-celulozowych w analogach roślinnych ścian komórkowych
  Numer ID: 471330 Numer: 2019/35/D/NZ9/00555 Okres realizacji: 2020 - 2023
 6. Projekt Inne, NAWA: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
  Szybkie wykrywanie fitopatogenów grzybowych na owocach za pomocą obrazowania metodą biospeckli
  Numer: PPN/BDE/2019/1/00009/U/00001 Okres realizacji: 2020 - 2021
 7. Projekt Granty MNiSW, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
  Numer ID: 965/E-184/STYP/14-2019 Numer: 1/12/2019 – 965/E-184/STYP/14-2019 Okres realizacji: 2020 - 2022
 8. Projekt Akcje COST, Akcje COST
  Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality (Roxy-COST)
  Numer ID: CA18210 Numer: CA18210 Okres realizacji: 2019 - 2023
 9. Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy I - 2019
  Doktorat wdrożeniowy
  Numer ID: 449577 Numer: DWD/3/51/2019 Okres realizacji: 2019 - 2023
 10. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Badania in vitro oddziaływań polisacharydów w celu zrewidowania istniejących modeli budowy roślinnej ściany komórkowej
  Numer ID: 407683 Numer: 2018/29/B/NZ9/00141 Okres realizacji: 2019 - 2022
 11. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Badania struktury i uporządkowania białek arabinogalaktanowych (AGP) w ścianie komórkowej owoców
  Numer ID: 419589 Numer: 2018/02/X/NZ9/01926 Okres realizacji: 2018 - 2019
 12. Projekt Akcje COST, Akcje COST
  Correlated Multimodal Imaging in Life Sciences (COMULIS)
  Numer ID: CA17121 Numer: CA17121 Okres realizacji: 2018 - 2022
 13. Projekt Granty NCN, Preludium 11
  Badania in vitro zmian biochemicznych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą technik spektroskopii oscylacyjnej oraz metod immunofluorescencyjnych
  Numer ID: 335095 Numer: 2016/21/N/NZ9 /01343 Okres realizacji: 2017 - 2018
 14. Projekt Granty MNiSW,
  Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Numer ID: 347/STYP/11/2016 Numer: 347/STYP/11/2016 Okres realizacji: 2016 - 2019
 15. Projekt Akcje COST, Akcje COST
  Mathematical and Computer Science Methods for Food Science and Industry (FoodMC)
  Numer ID: CA15118 Numer: CA15118 Okres realizacji: 2016 - 2020
 16. Projekt badawczy, Sonata 8
  Badania struktury molekularnej samo-organizujących się frakcji pektyn roślinnych ścian komórkowych
  Numer ID: 294435 Numer: 2015/17/B/NZ9/03589 Okres realizacji: 2016 - 2019
 17. Projekt Granty NCBiR, LIDER
  Opracowanie metody wytwarzania biodegradowalnego nanokompozytu na bazie nanocelulozy uzyskanej z odpadu owocowo-warzywnego
  Numer: LIDER/300/L-6/14/NCBR/2015 Okres realizacji: 2016 - 2018
 18. Projekt Granty NCN, Sonata
  Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców.
  Numer ID: 8 Numer: 2011/01/D/NZ9/02494 Okres realizacji: 2011 - 2014
 19. Projekt Granty NCN, Opus
  Badania enzymatycznej degradacji struktury polisacharydów ściany komórkowej owoców przy pomocy mikroskopu sił atomowych (AFM).
  Numer ID: 14 Numer: 2011/01/B/NZ9/00787 Okres realizacji: 2011 - 2014
X