Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Innowacje

Contact Acoustic Emission Detector CAED

W naszym zespole opracowaliśmy Kontaktowy Detektor Emisji Akustycznej (z ang. CAED). CAED służy do instrumentalnego pomiaru tekstury jabłek, zwłaszcza kruchości i jędrności. (może być stosowany również do innych owoców). CAED może zastąpić panel sensoryczny. Typowa proceura wymaga użycia 10 owoców z danej partii, a pomiar trwa około 10 minut. Pomiar umożliwia sklasyfikowanie owoców do jednej z 5 klas.

Instrukcja obsługi (tutaj)

Publikacje:

  • Zdunek A., Cybulska J., Konopacka D., Rutkowski K.. 2011. Evaluation of apple texture with contact acoustic emission detector: a study on performance of calibration models. Journal of Food Engineering, 106, 80-87.
  • Zdunek A., Cybulska J., Konopacka D., Rutkowski K.. 2010. New contact acoustic emission detector for texture evaluation of apples. Journal of Food Engineering, 99, 83-91.
  • Zdunek A, Cybulska J., Konopacka D., Rutkowski K., 2011. Inter-laboratory analysis of firmness and sensory texture of stored apples. International Agrophysics. 25, 67-75.

CAED został opracowany w ramach projektu badawczo rozwojowego NR 12 0031 04 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Biospeckle

Jakość owoców i warzyw może być również badana niedestrukcyjnie. Obecnie pracujemy nad techniką, która bazuje na przestrzenno-czasowej korelacji plamkowej, nazywanej powszechnie biospecklami. W metodzie tej laser oświetla próbkę i w wyniku interferencji światła odbitego od powierzchni i z warstw głębszych, na matrycy CCD powstaje charakterystyczny obraz plamkowy. W przypadku żywych obiektów rozkład plamek jest zmienny w czasie dając biospeckle (animacja obok). Analiza dynamiki zmian obrazu plamkowego (aktywności biospeckli) dostarcza informacji o stanie biologicznym badanego materiału. Metoda jest niedestrukcyjna i pozwala monitorować zmiany materiału w wyniku przechowywania, zmian chorobowych, uszkodzeń powierzchniowych i podskórnych, itp.

NOWE: Double-Wavelength Biospeckle Tester DWBT

(Prototyp urządzenia do rejestracji i analizy biospeckli w owocach i warzywach)

 

W ramach projektu  pt.: „Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli”, NR 12 0137 10 finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) stworzyliśmy prototyp pokazany na zdjęciu obok. DWBT jest wyposażony w dwa lasery (np. 644 nm oraz 830 nm) oraz w system automatycznych przesłon celem ochrony przed promieniowaniem laserowym. Urządzenie jest sterowane przez software za pośrednictwem złącza USB. Analiza aktywności biospeckli jest dokonywana na podstawie współczynnika korelacji, kontrastu, momentu bezwładności macierzy zdarzeń. Analiza zarejestrowanych filmów biospeckli (przykład pokazano na animacji) może się odbywać on-line lub off-line.

 

Zainteresowanych wykorzystaniem urządzenia w badaniach naukowych lub komercjalizacją prototypu zapraszamy do współpracy.

 

Proponujemy zapoznanie się z poniższą literaturą na temat biospeckli.

 

Publikacje:

 

  • Adamiak A., Zdunek A., Kurenda A., Rutkowski K.. 2012. Application of the biospeckle method for monitoring bull’s eye rot development and quality changes of apples subjected to various storage methods-preliminary studies. Sensors, 12(3), 3215-3227.
  • Kurenda A., Adamiak A., Zdunek A.. 2012. Temperature effect on apple biospeckle activity evaluated with different indices. Postharvest Biology and Technology 67, 118–123.
  • Zdunek A., Herppich W.B.. 2012. Relation of biospeckle activity with chlorophyll content in apples. Postharvest Biology and Technology, 64, 58–63.
  • Zdunek A., Cybulska J.. 2011. Relation of Biospeckle Activity with Quality Attributes of Apples. Sensors, 11, 6317-6327.
  • Adamiak A., Zdunek A., Kurenda A., Kuczyński A.P., 2011. Characteristics and application of biospeckle phenomenon in the study of plant materials (a review), Acta Agrophysica, vol. 18, nr. 2, 2011, pp. 215-224.
X