Laboratorium Mikroskopii

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Laboratorium Mikroskopii

Opiekun: dr inż. Piotr Pieczywek

e-mail: p.pieczywek@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Obserwacje mikroskopowe oraz analiza ilościowa mikro i nanostruktury biomateriałów
  • Analiza składu chemicznego i struktury chemicznej związków przy zastosowaniu metod spektroskopowych

Analizy:

  • Ilościowe analizy parametrów geometrycznych mikrostruktury biomateriałów
  • Pomiary właściwości mikromechanicznych biomateriałów
  • Przestrzenna analiza składu biochemicznego biomateriałów
X