Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Oferta usług

Laboratorium Mikroskopii oferuje możliwość współpracy naukowej i szeroki zakres usług w zakresie mikroskopowej analizy struktury wraz z przygotowanie próbek i analizą obrazu.

 

Analizy struktury:

 • Mikroskop konfokalny
 • Mikroskop sił atomowych
 • Mikrospektroskopia konfokalna Ramana
 • Popularna mikroskopia optyczna

Przygotowanie próbek:

 • Utrwalanie próbek z żywicy i parafinie
 • Cięcie przy pomocy mikrotomu
 • Cięcie tkanek miękkich przy pomocy wibratomu
 • Barwienie próbek do mikroskopii fluorescencyjnej
 • Liofilizacja próbek
 • Suszenie w punkcie krytycznym

Analiza obrazu:

 • Przekształcenia obrazu w celu polepszenia jakości
 • Analiza morfologiczna
 • Pozyskiwanie danych ilościowych ze zdjęć mikroskopowych
 • Analiza statystyczna wyników

kontakt: Artur Zdunek

X