Laboratorium Biochemiczne

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Laboratorium Biochemiczne

Opiekun: dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. Instytutu

e-mail: j.cybulska@ipan.lublin.pl

 

Profil badań:

  • Analizy biochemiczne materiałów roślinnych, w szczególności ścian komórkowych.
  • Określanie stanu fizjologicznego owoców i warzyw na podstawie zawartości kluczowych związków chemicznych.
  • Badania jakości półproduktów i produktów spożywczych pochodzenia roślinnego.
  • Badania modelowe z wykorzystaniem fizycznych analogów ścian komórkowych.

Analizy:

  • Ilościowe oznaczanie zawartości pektyn, wapnia i azotu ogólnego w preparatach biologicznych, głównie w tkankach roślinnych.
  • Ilościowe oznaczanie zawartości skrobi metoda polarymetryczna i enzymatyczna oraz oznaczenia jakościowe za pomocą indeksu skrobiowego.
  • Określanie zawartości polisacharydów ścian komórkowych metoda sekwencyjnej ekstrakcji.
  • Przygotowywanie próbek do analiz biochemicznych przy pomocy automatycznej, przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem.
  • Oznaczanie zawartości ekstraktu ogólnego, kwasowości, suchej masy, aktywności wody.
X