Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Oferta usług

Przygotowanie próbek

 • Izolacja ścian komórkowych z różnych roślin
 • Sekwencyjna ekstrakcja polisacharydów scian komórkowych :
  • Frakcje pektyn: WSP, CSP,ASP
  • Frakcja hemiceluloz
  • Celuloza
  • Ekstrakcja związków naturalnych przy pomocy ASE 150 z zastosowaniem rozpuszczalników: alkohol etylowy, aceton, woda.
  • Liofilizacja próbek.
  • Rozdrabnianie suchych próbek do wielkości czastek ok. 6µm.
  • Sterylizacja pożywek mikrobiologicznych oraz drobnego sprzętu.

 

Klasyczne analizy chemiczne

 • Oznaczanie suchej masy
 • Kwasowość
 • pH
 • Zawartość ekstraktu
 • Zawartość skrobi: test jodowy, metoda enzymatyczna, metoda polarymetryczna
 • Określenie stopnia estryfikacji pektyn metodą spektrofotometryczną
 • Aktywność enzymatyczna – metoda spektrofotometryczna:
  •  Poligalakturonaza PG
  • Alfa – L – arabinofuranozydaza (Alfa – L –Af)
  • Beta – galaktozydaza (Beta – Gal)
  • Metyloesteraza pektynowa PME

Analiza przepływowa

 • Oznaczanie zawartości kwasu galakturonowego w roztworach wodnych (1– 100 ppm C6H12O6)
 • Oznaczanie zawartości wapnia w roztworach wodnych (1-100 ppm Ca)
 • Oznaczanie zawartości azotu ogolnego w probkach po mineralizacji (0.1 – 10 ppm N)

 

FT Raman oraz FT IR

 • Identyfikacja związków organicznych i nieorganicznych
 • Określanie stopnia krystaliczności celulozy w ścianach komórkowych

 

Analiza granuloetryczna proszków

 • 50µm, 100µm, 500µm, 1 mm, 2mm, 4mm.

 

Możliwości analityczne – mikrobiologia

 • Ilościowe i jakościowe oznaczanie mikroflory owoców i warzyw
 • Hodowle bakterii Gluconacetobacter xylinus

 

kontakt: Justyna Cybulska

X