Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Aparatura

Polarymetr automatyczny AP -300

Podstawowe parametry:

 • Odczyt w stopniach kątowych i w skali ISS.
 • Zakres ± 89,99°.
 • Dokładność – 0,01°

Młynek kulowy laboratoryjny MM400

Podstawowe parametry:

Młyn umożliwia rozdrabnianie różnego rodzaju materiałów , w tym tkanek roślinnych i zwierzęcych. Możliwość rozdrabniania kriogenicznego.

 • rozdrobnienie końcowe 6μm
 • rozdrabnianie w celach pojemności 25ml oraz w probówkach typu Eppendorf 1.5 ml.

Rotator do probówek

Podstawowe parametry:

 • wstrząsarka rotacyjna z dyskiem na probówki typu Eppendorf

Wirówka próżniowa z chłodzeniem Mikro 220R

Podstawowe parametry:

 • maksymalnie 18 000 obrotów na minutę
 • regulacja temperatury od -20 do +40°C.

Suszarka próżniowa OV-11

Podstawowe parametry:

 • zakres temperatury powyżej 5° od temperatury otoczenia do 250°C
 • dokładność 1°C
 • próżnia całkowita 1*10-2 mbar.

Homogenizator laboratoryjny

Podstawowe parametry:

 • prędkość – 10.000 obr./min. i 14.000 obr./min.
 • moc -140 Wat

Waga analityczna ABT 220-5DM

Podstawowe parametry:

 • zakres ważenia – 220g
 • działka odczytowa 0,01mg (do 82g)
 • 0,1 mg (powyżej 82 g).

Szybki ekstraktor próbek ASE 150

Aparat do automatycznej ekstrakcji próbek stałych i półpłynnych przy użyciu dowolnych rozpuszczalników przy zadanych parametrach ciśnienia i temperatury. Zapewnia szybką ekstrakcję przy niskim zużyciu rozpuszczalników w porównaniu z metodami klasycznymi.

Zautomatyzowany Przepływowy Analizator Chemiczny (CFA) SanPlus

Analizator do automatycznego oznaczania zawartości pektyn, wapnia i azotu ogólnego w próbkach materiału biologicznego metodą ciągłej analizy przepływowe.

Zakresy  pomiarowe w ekstraktach wodnych:

 • pektyny 1– 100 ppm C6H12O6
 • wapń 1-100 ppm Ca
 • azot po mineralizacji 0.1 – 10 ppm N.
X