Chmielewska Mariola

Chmielewska Mariola

Print Friendly, PDF & Email
MSc Chmielewska Mariola
Room: B113
show e-mail address
Phone: (81) 75 450 61 w. 180

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of New Technologies of Renewable Energy and Biomass Acquiring

Publications

 1. 2019, Technologia przechowywania nasion rzepaku, Wydawnictwo - Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Rozdział IV, str. 83-97, MONOGRAFIA pt. Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego,
 2. 2019, Technologia suszenia nasion rzepaku, Wydawnictwo - Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Rozdział III, str. 61-82, MONOGRAFIA pt. Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego,
 3. 2019, Czynniki kształtujące jakość nasion rzepaku, Wydawnictwo - Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Rozdział V, str. 98-160, MONOGRAFIA pt. Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego, 1
 4. 2019, Czynniki kształtujące wartość technologiczną nasion rzepaku w czasie zbioru, suszenia i przechowywania, Wydawnictwo - Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Rozdział II, str, 24-60, MONOGRAFIA pt. Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego,
 5. 2019, Czynniki kształtujące wartość technologiczną i zdrowotną nasion i oleju rzepakowego, Wydawnictwo - Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, Liczba rozdziałów - 6, str. 199
 6. 2018, Chemical stability and sanitary properties of pelletized organo-mineral waste-derived fertilizer, Archives of Environmental Protection, 44(3): 106–113
 7. 2018, Żywność- po pierwsze nie szkodzić (artykuł przeglądowy), Acta Agrophysica, 25(1): 17-34
 8. 2016, A new substrates for biogas production (Nowe substraty do produkcji biogazu), V Bałtyckie Forum Biogazu, Gdańsk, 16-17.06.2016 r. ,
 9. 2016, Kontakt ze środkami ochrony roślin – skutki zdrowotne dla jamy ustnej, I Konferencja Naukowa „Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Praktyce”, Lublin, 12.05.2016 r. ,
 10. 2016, Schorzenia jamy ustnej u osób pracujących w przemyśle rolno-spożywczym, I Konferencja Naukowa „Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Praktyce”, Lublin, 12.05.2016 r. ,
 11. 2016, Selected methods for management of post-fermentation sediment. The use of extrusion processing in digested sludge management (a review), Acta Agrophysica, 23(1): 51-65
 12. 2016, Comparison of selected parameters of biomass and coal, International Agrophysics, 30 (4): 475-482
 13. 2015, A botanical and pharmacological description of petasites species., Current Issues in Pharmacy and Medical Sciences, 2015, 28(3): 151-154
 14. 2015, Rapeseed oil „Kropla Zdrowia®” – nutraceutical?, 2015, PS-092-s.134
 15. 2015, Biological pretreatment to improve biogas production., 2015, PS-091-s.133
 16. 2015, The comparison of oils., 2015, PS-090-s.132
 17. 2015, Nawożenie roślin uprawnych pofermentu z biogazowni rolniczej., 2015, 241-242
 18. 2012, Numerical modeling in quantitative and qualitative analysis of storm sewage system operational conditions, Proceedings of ECOpole, 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)064)
X