Czemierska Magdalena

Czemierska Magdalena

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2019, The influence of light intensity and nitrogen availability on the synthesis of exopolysaccharides by eustigmatos magnus, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 9
  2. 2019, The Influence of Nitrogen Stress on the Synthesis and Flocculating Activity of Exopolysaccharides from Eustigmatos Magnuus, National Scientific Conference „Science, Research and Development” – 3rd Edition, Warszawa, 26.10.2019 r., 32
  3. 2019, Wpływ stresu azotowego na właściwości flokulacyjne egzopolisacharydów wyizolowanych z Eustimetos magnus, X Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce – Badania i Rozwój; Lublin 22.11.2019 r., str. 9
  4. 2018, Extracellular polymeric substance of Rhodococcus opacus bacteria effects on calcium carbonate formation, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 54(1): 142-150
  5. 2018, Charakterystyka Egzopolisacharydów Syntetyzowanych Przez Glony, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 9
  6. 2018, Extracellular polymeric substance of Rhodococcus opacus bacteria effects on calciumcarbonate formation, Physicochemical Problems of Mineral Processing , 54(1), 2018, 142-150
X