Kwietniewska Ewa

Kwietniewska Ewa

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2014, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej., 2014
 2. 2014, Zmiany czasu oświetlenia w cyklu dobowym i ich wpływ na fotoautotroficzną hodowlę Parachlorella Kessleri, 2014, 76-76
 3. 2014, Biomasa mikroglonów jako innowacyjny substrat do produkcji biogazu., 2014, 62-62
 4. 2014, Biomasa mikroglonów jako innowacyjny substrat do produkcji biogazu., 2014, 24-24
 5. 2014, Anaerobic digestion of microalgal biomass., 2014, 81-81
 6. 2014, Fermentacja metanowa biomasy mikroglonów., 2014, 23-23
 7. 2014, Wykorzystanie biomasy mikroglonów jako substrat w procesie fermentacji metanowej., 2014, 29-29
 8. 2014, Process characteristics,inhibition factors and methane yields of anaerobic digestion process,with particular focus on microalgal biomass fermentation., Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2014, 34491-500
 9. 2013, Jak rozmnożyć glony?, 2013
 10. 2013, Urządzenie do hodowli mikroorganizmów fototropowych, 2013, 21-21
 11. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
 12. 2013, The effect of light intensity and nitrogen deficiency on the growth and chlorophyll fluorescence of Chlorella protothecoides, 2013, 96-96
 13. 2013, Microalgae cultivation under various concentrations of carbon dioxide and its influence on growth and biomass characteristics, 2013, 36-37
 14. 2012, Microalgae – cultivation and application of biomass as a source of energy: a reviev, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 15. 2012, Selekcja gatunków mikroalg do hodowli na cele energetyczne, 2012, 72-80
 16. 2012, Selekcja mikroorganizmów do wykorzystania w procesie fermentacji metanowej, 2012, 29-29
 17. 2012, Calorific value of the biomass of selected algae species., 2012, 7-7
 18. 2012, Systemy hodowlane wykorzystywane w produkcji biomasy mikroglonów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 224-228
 19. 2012, Mikroglony – źródło biomasy, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 229-231
 20. 2011, Algi – biopaliwo trzeciej generacji, Najnowsze Osiągnięcia Z Zakresu OZE - Bariery We Wdrażaniu - Sugestie Ich Rozwiązań, 124-142
 21. 2011, Algae to biofuel – choosing the best species, 2011, 36-37
 22. 2011, Algae to biofuel – choosing the best species, 2011, 130-131
 23. 2011, Charakterystyka gatunków mikroalg pod kątem możliwości wykorzystania w hodowlach na cele energetyczne., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10291-297
 24. 2011, Procesy biologicznej produkcji wodoru., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10271-275
 25. 2010, Algi jako paliwo trzeciej generacji – uwarunkowania biologiczne, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2010, (11): 207-217
X