Lekka Małgorzata

Lekka Małgorzata

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 2016, The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears, Planta, 243(2): 519–529
  2. 2015, The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears, Biomolecules and Nanostructures 5, Jaroszowice near Kraków. Poland, 13-17.05.2015 r., P-46: 117
  3. 2014, Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears., 2014, Ref: 3272,-36
  4. 2014, Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation., 2014, OP-26,-46
  5. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 85-85
  6. 2014, Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM., 2014, U-37,-59
  7. 2014, Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope, str. 13
  8. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 15-15
  9. 2014, The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy., 2014, 76-77
X