Niewczas Jerzy

Niewczas Jerzy

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2004, Assessment of quality variations of agricultural materials with application of transition tables, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1004
 2. 2000, Determination of aggregates water stability by using numerous index., 2000
 3. 2000, The assessment of soil aggregates water resistance using optimisation method., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 168-169
 4. 2000, Porównanie wrażliwości testów kiełkowania i stanu uszkodzeń nasion pszenicy na zmiany wybranych parametrów ich suszenia., 2000
 5. 2000, Ocena zmian jakościowych próby przy użyciu metod optymalizacyjnych., 2000
 6. 1999, Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia jarego., 1999
 7. 1999, Application of “GRAINS” program for characterisation of X-ray images of wheat grains at different moisture content., Xth Seminar "Properties of water in foods", Muszyna-Złockie, 10-12.05.1999, 54-63, 1999
 8. 1999, Changes of some physical properties of wheat kernels during drying assessed by X-ray image analysis., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 139, 1999
 9. 1999, Assessment of wheat grain homogeneity by X-ray imaging., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 136, 1999
 10. 1999, Computerised X-ray Imaging for grain diagnostics., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 127, 1999
 11. 1998, Application of a specialized computer program for analysis of X-ray images of selected plant materials., International Conference Structure and Functionality of Food Products, Mrągowo, 18-20. 05.1998, 42, 1998
 12. 1997, Zastosowanie programu ZIARNA do analizy obrazów rentgenowskich materiałów biologicznych., 1997
 13. 1997, Wpływ wybranych sposobów suszenia ziarna pszenicy na stan jego bielma i niektóre właściwości biologiczne., 1997
 14. 1997, Wpływ czasu suszenia mikrofalowego na wybrane parametry mechaniczne ziarna pszenicy., 1997
 15. 1997, Effect of selected drying methods on internal cracks of endosperm and some biological properties of wheat., 1997
 16. 1997, Effect of microwave drying time on mechanical properties of wheat grain., 1997
 17. 1997, Computer program for semi-automatic analysis of X-ray images of wheat grains., 1997
X