Makowski P.

Makowski P.

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

  1. 1999, Computer system for analysis of X-ray images of wheat grains, (a preliminary announcement)., International Agrophysics, 1999, 13, 1, 133-140
  2. 1997, Computer program for semi-automatic analysis of X-ray images of wheat grains., 1997
  3. 1997, Program do komputerowej analizy obrazów rentgenowskich ziaren pszenicy., Elektronika.Prace Naukowe Wydziału Techniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 1997, 2, 101-113
X